Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

Edukacija – Biblioterapija

Kroz mjesec srpanj održali smo edukaciju Biblioterapija na dvije lokacije – u Zadru i u Splitu. Osim teorijskog dijela koji nam objašnjava što je biblioterapija, za koga je, koje su prednosti pred drugim pravcima psihoterapije, kako odabrati tekstove te koja su načela grupnoga rada, prošli smo i kroz iskustveni dio edukacije. Važno je da kao stručnjaci i volonteri koji rade s ranjivim skupinama prođemo iskustvo biblioterapije na svojoj koži, kako bi mogli osjetiti leži li nam ovaj način rada te koliko smo otvoreni za vlastite promjene.

Želimo se zahvaliti i voditeljici edukacije, Sandri Karabaić, socijalnoj pedagoginji i psihoterapeutkinji, stručnjakinji u području terapijske primjene biblioterapije.

Edukacija Biblioterapija provodi se u sklopu projekta LOKOMOTIVA – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama, UP.04.2.1.11.0028. Svrha edukacije je upoznati stručnjake i volontere s tehnikom i alatima biblioterapije koje mogu koristiti u direktnom radu s ranjivim skupinama – ovisnicima, zatvorenicima, mladima s problemima u ponašanju.

Projekt LOKOMOTIVA – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama, UP.04.2.1.11.0028 sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i sredstvima Ureda za udruge putem Natječaja Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, UP.04.2.1.11, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr