Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

Edukacija – Kvalitetni programi resocijalizacije i primjeri dobre prakse

Uspješno smo organizirali i održali još jednu edukaciju, ovoga puta na temu kvalitetnih programa resocijalizacije.

Kvalitetni programi resocijalizacije ovisnika temelje se na Projektu resocijalizacije ovisnika koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja. Projekt resocijalizacije ovisnika Vlade RH sadrži cijeli niz mjera kojima je cilj potaknuti školovanje i zapošljavanje liječenih ovisnika te njihovu što bolju integraciju u život u zajednici.

Edukaciju su vodili Zlatko Lovrić, soc. radnik i Josipa Kokorić Tomašević, dipl. theol., NLP trenerica, edukantica 4. godine NLPt psihoterapijske škole, oboje sa više od 10 godina kontinuiranog iskustva u implementaciji mjera iz Projekta resocijalizacije Vlade RH te kreiranju i provedbi resocijalizacijskih programa za ciljane skupine.

Edukacija Kvalitetni programi resocijalizacije i primjeri dobre prakse provodi se u sklopu projekta LOKOMOTIVA – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama, UP.04.2.1.11.0028. Ciljevi edukacije su povećati broj OCD-a koje liječene ovisnike uključuju u Projekt resocijalizacije ovisnika Vlade RH te unaprijediti znanja i vještine članova_ica/zaposlenika_ica/volonter_ki OCD-a o protokolima postupanja i ključnim dionicima u implementaciji mjera iz Projekta resocijalizacije ovisnika Vlade RH; o načinu osiguranja kvalitete resocijalizacijskog programa; usvajanje konkretnih tehnika rada u direktnom radu s liječenim ovisnicima i njihovim obiteljima.

Projekt LOKOMOTIVA – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama, UP.04.2.1.11.0028 sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i sredstvima Ureda za udruge putem Natječaja Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, UP.04.2.1.11, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr