Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

Inkluzivni volonteri

Inkluzivno volontiranje podrazumijeva proces uključivanja osoba iz društvenih skupina u riziku od socijalne isključenosti u aktivno i ravnopravno sudjelovanje u društvenom, kulturnom, ekonomskom i pravno-političkom životu, odnosno mogućnost volontiranja dostupnu svim ljudima bez obzira na njihovu dob, kulturu, rod, seksualnu orijentaciju, vjeroispovijest, socijalni status ili invalidnost.

Osobe u nepovoljnom položaju koje su uključene na volonterske aktivnosti postaju osnažene, stječu nova iskustva, znanja i vještine, usvajaju radne navike, razvijaju bolje socijalne kompetencije, proširuju mrežu svojih socijalnih odnosa, kvalitetnije provode svoje slobodno vrijeme, povećavaju ukupni osobni razvoj, povećavaju svoju zapošljivost te aktivno pomažu svojoj lokalnoj zajednici. Povećanom vidljivošću inkluzivnih volonterskih programa doprinosimo boljem uključivanju u društvo, smanjenju stigme i socijalnom osnaživanju ranjivih skupina.

Uključivanje inkluzivnih volontera organizacijama omogućuje povećanje kapaciteta za ostvarivanje misije, bolje razumijevanje različitosti, stjecanje novih znanja, vještina i vrijednog iskustva kod zaposlenih i drugih volontera te mogućnost proširivanja i pružanja kvalitetnijih usluga u zajednici. Dobrobiti inkluzivnog volontiranja za zajednicu uključuju povećanje socijalnog kapaciteta, razvoj kulture integracije i poštivanje razlika, stvaranje aktivnijih građana i novih vrijednosti, smanjenje predrasuda i diskriminacije itd.

U sklopu projekta LOKOMOTIVA – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama, UP.04.2.1.11.0028 provest ćemo edukaciju Menadžment inkluzivnih volontera. Edukacija je namijenjena izgradnji i jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za razvoj inkluzivnih volonterskih programa, podizanju svijesti o volontiranju ranjivih skupina te stvaranju novih prilika za njihovo volontiranje.

Projekt LOKOMOTIVA – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama, UP.04.2.1.11.0028 sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i sredstvima Ureda za udruge putem Natječaja Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, UP.04.2.1.11, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“2014.–2020. 

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr