Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

IZAZOVI I PERSPEKTIVE U RADU S OVISNICIMA/OVISNICAMA U RESOCIJALIZACIJI

Okrugli stol smo održali 13. srpnja 2022. u prostoru Centra za socijalnu skrb Split. Veliko nam je zadovoljstvo bilo ugostiti sve izlagačice/izlagače među kojima su bile/bili predstavnice Službe za suzbijanje zlouporabe droga HZJZ Sanja Mikulić i Mia Mardešić koje su predstavile Rezultate istraživačkog projekta evaluacije Smjernica za psihosocijalni tretman ovisnosti u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu, Nacrt nove Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za 2022. – 2030. te Preliminarne rezultate analize fokus grupa sa ženama ovisnicima koje su ujedno i majke, zatim dr. Željko Ključević koji je predstavio rad s ovisnicima/ovisnicama u resocijalizaciji u sklopu Službe za zaštitu mentalnog zdravlja, a u konačnici je naš socijalni radnik Zlatko Lovrić predstavio Ligine resocijalizacijske aktivnosti i rezultate.

Najvažniji zaključci ovog okruglog stola su:

Smjernice za psihosocijalni tretman ovisnosti u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu ne primjenjuju se dosljedno niti u onoj mjeri kojoj bi bilo potrebno niti se tretman dovoljno evaluira stoga je potrebno uložiti dodatne napore za učinkovitiju primjenu psihosocijalnog tretmana utemeljenog na Smjernicama.

Potrebno je više pažnje posvećivati individualnom pristupu u psihosocijalnom tretmanu ovisnika/ovisnica.

Buduća Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za 2022. – 2030. objedinjuje strateški pristup svim vrstama ovisnosti te će u budućem razdoblju biti prioritet uložiti značajne napore u kreiranje tretmanskih programa za nove vrste ovisnosti (ponašajne, ovisnosti o stimulansima) te njihovo usklađivanje sa Smjernicama za psihosocijalni tretman ovisnika/ovisnica.

Iako postoje određeni pomaci, još uvijek je nedovoljna zastupljenost tretmanskih programa za žene ovisnice, ovisnice trudnice i majke te za roditelje ovisnike općenito te njihovu djecu. U tom kontekstu posebna su skupina i ovisnice koje su ujedno i žrtve nasilja za koje je potrebno osigurati adekvatne usluge poput sigurnih kuća i sl.

Potrebno je promicati destigmatizaciju ovisnika/ovisnica na supstitucijskoj terapiji koji se pridržavaju propisanog načina liječenja jer značajan broj među njima uspijeva postići zadovoljavajuću kvalitetu života uz zapošljavanje.

Administrativno opterećenje stručnjaka u svim sustavima je preveliko i oslabljuje kapacitete za kvalitetnu provedbu psihosocijalnog tretmana dok je istovremeno broj stručnjaka sve manji te postoji ozbiljna prijetnja značajnih deficita stručnih kadrova, a koji su već prisutni u zatvorskom sustavu.

Zahvaljujemo svima na sudjelovanju i doprinosu zaključcima ovog stola koji će, nadamo se zaživjeti u skoroj budućnosti.

#resocijalizacija#životnakonovisnosti#sloboda