Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

Izvještaj s okruglog stola “ Podrška obiteljima čiji član/ica boravi na odsluženju zatvorske kazne

Okrugli stol “ Podrška obiteljima čiji član/ica boravi na odsluženju zatvorske kazne – predstavljanje projekta „Birajte roditeljske bitke“ u organizaciji Lige za prevenciju ovisnosti održao se u Centru za socijalnu skrb Split 30. listopada 2018.
Projekt Birajte roditeljske bitke Liga je u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb provodila od studenog 2017. do kraja listopada 2018. uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Aktivnosti projekta realizirale su se s namjerom osnaživanja očeva za roditeljsku ulogu tijekom i po odsluženju zatvorske kazne, osnaživanja obitelji zatvorenika za prilagodbu po povratku člana obitelji s izdržavanja zatvorske kazne, senzibilizacije lokalne zajednice za potrebe djece čiji se roditelj nalazi na odsluženju zatvorske kazne i unaprjeđenja skrbi u lokalnoj zajednici za ove obitelji.

Projekt je započeo obilježavanjem značajnih datuma vezanih uz djecu i obitelj, s posebnim naglaskom na Tjedan djece čiji je roditelj u zatvoru koji se diljem Europe obilježava u prvom tjednu lipnja. Tom prigodom Liga je kreirala i predstavila priručnik „Kad se vraćaš?“ namijenjen obiteljima čiji je član u zatvoru. Priručnik je koncipiran na način da sadrži teme koje služe boljem razumijevanju razvojnih faza djeteta i emocija koje dijete može imati prilikom separacije od roditelja, način komunikacije i informiranja djeteta oko nastale situacije, djetetova prava i potrebe, ali i samoprocjene roditeljskih vještina uz savjete i prijedloge kako ih poboljšati. Središnja aktivnost projekta jest ciklus modularnih radionica unaprjeđenja roditeljskih vještina u kojima su sudjelovali očevi koji su u Zatvoru u Splitu. Radionice su, kroz psihoedukacijske teme, pomogle očevima osvijestiti vlastite potrebe, emocije, način komunikacije ali i način na koji odgajaju svoju djecu, eventualne propuste te načine na koji mogu unaprijediti i poboljšati razumijevanje vlastitog djeteta i odnosa otac-dijete. Tijekom trajanja projekta Liga je pružala podršku i obiteljima čiji je član u zatvoru, koji su mogli koristiti besplatne i anonimne usluge savjetovanja. Okrugli stol na kojem su sudjelovali stručnjaci i zainteresirani pojedinci završna je aktivnost projekta i realiziran je s ciljem predstavljanja projekta, ali i poticanja zajedničke rasprave koja će iznjedriti smjernice i zaključke za unaprjeđenje podrške obiteljima čiji je član u zatvoru.
Gosti okruglog stola rado su se uključili u raspravu i iznosili vlastita iskustva u radu sa zatvorenicima, bivšim zatvorenicima i njihovim obiteljima, a među gostima bili su i predstavnici Centra za socijalnu skrb Split, Zatvora u Splitu, Probacijskog ureda u Splitu te Centra za informiranja i savjetovanje o karijerama Split. Glavni zaključci okruglog stola su: važnost uključivanja i angažmana odgojno-obrazovnih institucija u ovakve projekte te educiranje stručnjaka i stručnih službi vrtića, osnovnih i srednjih škola, nužna daljnja senzibilizacija i osvještavanje javnosti i lokalne zajednice o pravima i potrebama djece čiji je roditelj u zatvoru, edukacija i jačanje roditeljskih vještina, edukacija stručnjaka u institucijama koje dolaze u doticaj s takvom djecom i naglasak na jačanju suradnje i međusektorskog povezivanja. Sudionici su pokazali spremnost na daljnju suradnju s ciljem pružanja kvalitetnih usluga i mreže podrške za obitelji čiji je član u zatvoru.