Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

Kako do oporavka? – suvremeni pristup liječenju, rehabilitaciji i socijalnoj reintegraciji osoba s problemom ovisnost

Sudjelovali smo na konferenciji “Kako do oporavka? – suvremeni pristup liječenju, rehabilitaciji i socijalnoj reintegraciji osoba s problemom ovisnosti” u organizaciji udruge Vida iz Rijeke, 01.09.2020.
Dali smo svoj doprinos i predstavili naš dugogodišnji program rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika.