Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

Kako projekt “Lokomotiva” utječe na krajnje korisnike i lokalnu zajednicu?

Resocijalizacija liječenih ovisnika_ca najteža je i najduža etapa u tretmanu ovisnika_ca kako zbog čestih recidiva kojima su skloni ovisnici_e, tako i zbog negativnog stava javnosti o problemu ovisnosti te nedovoljnoj senzibilizaciji poslodavaca za zapošljavanje rehabilitiranih ovisnika_ca. U tom smislu Ligin program nudi niz usluga koje doprinose zadovoljavanju potreba ovih korisnika_ca te podizanju kvalitete njihova života na način da im se putem različitih intervencija omogućava razumijevanje okolnosti svoga stanja, prilagodba i prevladavanje istih u svrhu usvajanja zdravih životnih stilova, sprječavanja recidiva i uključivanja ili održavanja na tržištu rada. Aktivnostima programa smo značajno doprinijeli smanjenju ponude i potražnje droga, jer opće je poznato da su neliječeni ili slabo liječeni ovisnici, zatvorenici, zapravo, i najveći potrošači, mnogi i preprodavači droga, a time i financijeri organiziranog kriminala.

Promjene koje će provedbom projekta nastati u zajednici svakako su osnaživanje kapaciteta u postojećim uvjetima i otvaranje novih oblika postretmanskog prihvata za rehabilitirane ovisnike_ce, zatvorenike_ce ovisnike_ce te liječene ovisnike_ce s dvojnim dijagnozama (komorbiditet). Dostupnost i veći obuhvat osoba, individualan pristup koji je prilagođen potrebama i karakteristikama svih kategorija korisnika_ca, te bogat izbor usluga kojima će rezultirati provedba projekta svakako su promjene koje su, u lokalnim zajednicama u kojima će se projekt provoditi, nedostatno razvijene i potrebne.

Za korisnike_ce koji su izašli iz zatvora važnost ovih usluga je istovjetna jer postoji adekvatan nastavak postpenalnog programa koji je komplementaran programu tretmana koje su zatvorenici_ce pohađali za vrijeme izdržavanja kazne zatvora. Takav, cjeloviti, program postpenalnog prihvata je od izuzetnog značaja za sve kategorije zatvorenika_ca kojima je potreban nastavak tretmana te pomoć i podrška u resocijalizaciji nakon otpusta. Ovaj projekt sustavno razvija upravo takve usluge, a kao dodatnu vrijednost osigurava svim korisnicima_ama nositelja te partnerskih organizacija, cjelovitu, kontinuiranu tijekom duljeg vremena.

Program za mlade je poboljšao informiranost o mogućnostima  programa alternativnih mjera u zajednici ostvario  veći obuhvat ciljane populacije što je dovelo i do intenzivnijeg uključivanja korisnika u pojedine mjere programa.

Opća populacija i građani_ke imaju također korist od naših aktivnosti, u smislu povećanja sigurnosti u lokalnoj zajednici, smanjenja stope kriminaliteta, jačanja zaštitnih čimbenika, promocije zdravih stilova života i zaštite zdravlja. 

Sve su to konkretne promjene koje će nastati u zajednici (kvalitetni programi koji osiguravaju kontinuitet) što uz veću učinkovitost intervencija (zbog sigurnosti i odgovora na pitanje: što nakon svega?), kod korisnika_ca i članova obitelji doprinosi boljoj kvaliteti života tijekom i nakon otpusta iz terapijskih zajednica, zatvora ili bolnica (smanjenje stresa zbog straha i neizvjesnosti = veće učinkovitosti i međusobne posvećenost članova obitelji jedni drugima, nasuprot strahu i manjoj efikasnosti kako na poslu tako i u samoj obitelji).

Projekt LOKOMOTIVA – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama, UP.04.2.1.11.0028 sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i sredstvima Ureda za udruge putem Natječaja Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, UP.04.2.1.11, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

 

%d blogeri kao ovaj: