Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

Krajnji korisnici projekta “Lokomotiva” – 2. dio: Djeca i mladi s problemima u ponašanju

Krajnji korisnici: pojedinci, skupine koje nisu izravno uključene u provedbu projekta, već isti ima posredan utjecaj na njih

Djeca i mladi s problemima u ponašanju (rizična ponašanja, teškoće u ponašanju, poremećaji u ponašanju). U sustavu socijalne skrbi je mnogo mladih osoba koje imaju povećanu vjerojatnost za razvoj poremećaja u ponašanju ili su ga već razvile. Problemi u ponašanju predstavljaju značajnije odstupanje od uobičajenog i društveno prihvaćenog ponašanja u određenoj sredini za specifičnu dob, spol  i situaciju te predstavljaju štetnu, opasnu situaciju za samu mladu osobu ili za njezinu sredinu, ukazuju na mogući nepovoljni razvoj mlade osobe ukoliko se ne intervenira te zahtijevaju  dodatnu stručnu ili širu društvenu pomoć. Često, uz navedene pojave se  razvija ili već postoji i drugo oboljenje (ADHD, depresija, anksioznost, ovisnost) tako da i ono zahtjeva tretman. Naglasak se stavlja na poticanje kognitivne i socijalne kompetencije, razvijanje identiteta, autonomije i pozitivne slike o sebi.

Maloljetnici_e počinitelji_ce prekršajnih i kaznenih djela su pak mladi koji kroz duže vrijeme i intenzivno ugrožavaju svoje svakodnevno funkcioniranje na više životnih područja i/ili ugrožavaju druge, odnosno imovinu. Radi se o ponašanjima koja zahtijevaju reakciju specijaliziranih stručnjaka_inja i institucija, u pravilu iz više sektora istovremeno. Primjeri: teža kaznena djela i prekršaji (provale, razbojništva, nasilje, preprodaja droga, ovisnosti, silovanja, pokušaji suicida). Kod počinitelja_ica kaznenih djela, razlikujemo tzv. oportunistička (situacijska) i perzistentna delinkventna ponašanja. Takva kažnjiva ponašanja najčešće uključuju vandalizam, krađe po trgovinama i sitne krađe te tučnjave. Druga kategorija delinkvenata_ica obuhvaća znatno opasnije obrasce ponašanja, a takvi su delinkventi_ce u pravilu uporniji u počinjenju kažnjivih djela, odnosno čine ih češće i redovito, ne pokazujući intenciju za prestankom, bez obzira na dob i stupanj zrelosti. Takvi delinkventi_ce počinju vrlo rano kreirati svoju kriminalnu karijeru, koja umjesto da slabi i potpuno nestane s godinama (što je slučaj kod kategorije oportunista), zapravo postaje sve ozbiljnija i neiskorjenjiva. Upravo su zbog takvih atributa skloni stalnom kriminalnom povratu, koji se proteže skroz u odraslo razdoblje života i zapravo im otežava adaptaciju na nove odgovornosti i zahtjeve društva, koji se nameću s procesom odrastanja.

Maloljetnici_ce počinitelji prekršajnih i kaznenih djela, ovisnici_e o drogama, eksperimentatori_ce, povremeni konzumenti_ce su mlade osobe koje zloupotrebljavaju drogu, odnosno osobe s drogom uzrokovanim poremećajima te kao takvi čine specifičnu kategoriju počinitelja_ica kaznenih djela. Iako su djela primarno kriminalizirana najveći broj ipak svoju odgojnu mjeru izvršava zbog zlouporabe droga, odnosno kaznenih djela povezanih sa zlouporabom psihoaktivnih tvari. Stoga je primjena posebnog Liginog programa za ove maloljetnike usmjerena na prevenciju ovisničkog i kriminalnog recidiva. Maloljetnice ovisnice, za razliku od maloljetnika, češće imaju prisutne popratne dijagnoze koje ukazuju na psihičke teškoće, kao što su depresija i anksioznost koje su, najčešće i bile uzrok njihove ovisnosti. Opća karakteristika je i ta da su tijekom života, u najvećem broju,  bile izložene seksualnom i fizičkom nasilju, a podrška uže socijalne sredine gotovo redovito izostaje.  Za sve sve ove korisnike_ce karakteristične su osobine: manjak samopoštovanja i samopouzdanja, emocionalna nestabilnost, neadekvatno ponašanje, poremećeni sustavi obiteljskih i drugih vrijednosti, dakle simptomatologija koja indicira potrebu za psihosocijalnim tretmanom i alternativnim programima kako za vrijeme istražnih postupaka tako i u vrijeme izvansudske nagodbe ili sudskih postupaka. 

Projekt LOKOMOTIVA – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama, UP.04.2.1.11.0028 sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i sredstvima Ureda za udruge putem Natječaja Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, UP.04.2.1.11, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

 

 

 

%d blogeri kao ovaj: