Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

Kvalitetna provedba programa resocijalizacije

Program resocijalizacije uključuje sustavno i trajno rješavanje pitanja društvene reintegracije ovisnika nakon uspješno završenog tretmana, rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici, penalnom sustavu ili zdravstvenoj ustanovi putem stvaranja adekvatnog modela resocijalizacije ovisnika o drogama u zajednici.

Cilj je poboljšati njihovu socijalnu uključenost na način da im se razvije samopouzdanje, daje uvid u mogućnosti koje im stoje na raspolaganju, osnaže radne i intelektualne vještine (jačanje radnih kompetencija i njihove konkurentnosti na tržištu rada kroz razvoj vještina i stjecanja prakse), sve s konačnim rezultatom emocionalnog i intelektualnog jačanja pojedinca.

Također se kroz grupe podrške i savjetodavne razgovore u procesu liječenja i služenja zatvorskih kazni, nastoji osnažiti vezu između korisnika što je preduvjet za nastavak rehabilitacije i prilagodbe u kasnijem razdoblju. Korisnike se redovito informira o mogućnostima školovanja, edukacijama, zapošljavanju kao i načinima ostvarivanja različitih socijalnih prava iz programa resocijalizacije. Radi se i provjera interesa korisnika za prekvalifikaciju, doškolovanje ili zapošljavanje te se koordinira s nadležnih tijela prema propisanoj proceduri za realizaciju programa/projekta resocijalizacije.

Kako bi se uspostavila suradnička mreža koja je važna za boljitak korisnika ključna je suradnja s Ministarstvom pravosuđa i drugim tijelima državne uprave, područnim službama Zavoda za socijalnu skrb i Zavoda za zapošljavanje, službama za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, zatvorskim ustanova, organizacijama civilnog društva, terapijskim zajednica, udrugama poslodavaca te županijskim povjerenstvima za suzbijanje zlouporabe droga. Na taj način se osigurava prijenos znanja i iskustava te širenje primjera dobre prakse, ne samo u području resocijalizacije, već i u organizacijskom razvoju. 

Projekt LOKOMOTIVA – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama, UP.04.2.1.11.0028 sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i sredstvima Ureda za udruge putem Natječaja Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, UP.04.2.1.11, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr