Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

NA NOVOM LEVELU SAM!

Od studenog prošle godine provodimo trogodišnji multimodalni program resocijalizacije ovisnika/ca „NOVI LEVEL“ namijenjen liječenim ovisnicima, zatvorenicima, ženama ovisnicama, majkama i trudnicama u svrhu uspješne integracije i smanjenja rizika od socijalne isključenosti.
Ovaj program nudi usluge koje doprinose zadovoljavanju različitih potreba korisnika/ca te podizanju kvalitete njihova života na način da im se putem niza intervencija omogućava bolje razumijevanje okolnosti svoga stanja, prilagodba i prevladavanje istih, a u svrhu usvajanja zdravih životnih stilova, održavanja apstinencije i uključivanja ili održavanja na tržištu rada.
U prvoj godini provedbe programa obuhvatili smo 58 korisnika/ca od kojih je 20 liječenih ovisnika iz zatvorskog sustava a ostali su iz sustava socijalne skrbi i/ili izvanbolničkog liječenja ovisnosti. U toj grupi nalaze se i 10 žena liječenih ovisnica od kojih su 5 majke male djece. U posebnom fokusu su nam žene ovisnice, trudnice ovisnice te majke kojima (ni)su oduzata roditeljska prava ili nad kojima se provodi nadzor, te njihova djeca. One su u potrebi posebnih programa stručne pomoći i podrške, uz učinkovit nadzor sustava socijalne skrbi, kako bi im se pomoglo da ostvare svoja roditeljska prava i obveze, a na taj način i prava djece da žive u svojim obiteljima.
Tijekom protekle godine čak 13 korisnika/ca se odlučilo za doškolovanje, prekvalifikaciju ili osposobljavanje i to za zanimanja: kuhar, njegovateljica, pomorski časnik, instruktor joge i nordijskog hodanja, računarni operater, barist i koktel majstor, frizer, instalater monter, a 2 osobe su upisale tečaj njemačkog i engleskog jezika. Jedna ženska osoba je zaposlena u organizaciji putem programa javnih radova na razdoblje od 9 mjeseci.

Ovim putem zahvaljujemo Centru za socijalnu skrb Split na visokoj motiviranosti, predanosti i nastojanju da se što većem broju liječenih ovisnika i žena majki ovisnica omogući sudjelovanje u ovom programu koji, po svojoj strukturi i sadržaju, potiče sve dionike u zajednici na aktivno sudjelovanje.