Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

Organizacije civilnog društva

Sve je vidljiviji veći broj osoba u nepovoljnom položaju, veća potražnja za socijalnim uslugama te pritisak na institucije. Kako bi se smanjila opterećenost institucija rastućim potrebama korisnika te im se osigurala pravovremena i kvalitetna izvaninstitucionalna usluga, ključna je uloga OCD-ova u pružanju odgovora na različite potrebe.

Ulaganje resursa u razvoj usluga OCD-ova ciljanim skupinama, dugoročno smanjuje troškove u zdravstvenom, socijalnom i pravosudnom sustavu te doprinosi deinstitucionalizaciji i razvoju socijalno uključivog društva.

Unaprjeđenjem kapaciteta OCD-a za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama osigurava se kvalitetna i učinkovita pomoć korisnicima kojom će se doprinijeti prevladavanju trenutnih i dugoročnih posljedica krize u društvu.

Projekt LOKOMOTIVA – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama, UP.04.2.1.11.0028 sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i sredstvima Ureda za udruge putem Natječaja Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, UP.04.2.1.11, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.–2020.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr