Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

Projekt LOKOMOTIVA

Od kraja srpnja 2022. započeli smo sa provedbom projekta LOKOMOTIVA – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama. Partneri u provedbi projekta su nam Terapijska zajednica Mondo Nuovo, Udruga Porat, Udruga Mladih EU, Rehabilitacijski centar za stres i traumu Zagreb.

Cilj projekta je osnažiti kapacitete lokalnih OCD-a za primjenu učinkovitih intervencija u području socijalnog uključivanja i pružanja usluga krizne intervencije ranjivim skupinama.

Svrha projekta je doprinijeti povećanoj participaciji lokalnih OCD-a u pružanju socijalnih usluga utemeljenih na potrebama zajednice, kreiranju inovativnih rješenja za oporavak društva za vrijeme i nakon pandemije COVID-19, kao i u drugim potencijalnim krizama.

Trajanje projekta: 27. srpnja 2022. – 26. siječnja 2024.
Ukupna vrijednost projekta: 496.321,46 HRK
Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 421.873,24 HRK i Državnog proračuna u iznosu 74.448,22 HRK
Za više o EU fondovima: : www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr