Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

PUBLIKACIJE

BOTUN – brižan/na, odgovoran/na, tolerantan/na, uporan/na, nenasilan/na… (2014)

Josipa Kokorić Tomašević, Duška Milinković, Ivana Zec, Lidia Božanić (ur.)

122.str., meki uvez

Priručnik BOTUN rezultat je višegodišnjih napora Liginog stručnog tima u kreiranju aktivnosti koje će mladima, osim što će biti edukativne i poticajne u smislu jačanja zaštitnih, a umanjivanja rizičnih faktora, ujedno biti i bliske, privlačne i zabavne. Priručnik je dizajniran da zadovolji potrebe na području selektivne i indicirane prevencije što znači da su ciljne skupine subskupine čiji su rizici za nastanak poremećaja značajno viši od prosjeka (selektivna razina) i visokorizični pojedinci i subskupine kod kojih je identificiran minimalan, ali vidljiv znak ili simptom nekog poremećaja (indicirana razina). Aktivnosti sadržane u priručnik baziraju se na treningu životnih vještina, s tim što su prva dva poglavlja ciljano usmjerena prevenciji ovisničkih i agresivnih ponašanja dok treće poglavlje sadrži aktivnosti treninga životnih vještina koje, s ciljem postizanja veće učinkovitosti, kombiniramo sa aktivnostima iz prva dva poglavlja.

Cijena: 100 kn

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

Bumerang odgoja (2009)

Branimir Mendeš, Mirjana Nazor, Esmeralda Sunko

78. str., meki uvez

Praktična i teoretska istraživanja na području odgojnog (ne)djelovanja upravo pokazuju efekt bumeranga. Prvi dio knjige odnosi se na jedno od kriznih razdoblja odrastanja, a to je početak osnovnog školovanja. Faktor zaštite u preventivnom smislu čini zrelost ili pripremljenost djeteta za školu i promjenu koja će nastupiti. Drugi dio knjige je usmjeren na ulogu roditelja kao odgojitelja, postavljanju odgojih granica i uputama kako pomoći djetetu u odrastanju. Treći dio knjige je prikaz rezultata kontinuiranog provođenja preventivnih projekata koji se provode s ciljem odgoja i obrazovanja roditelja u organizaciji Lige za prevenciju ovisnosti.

Cijena: 20 kn

KAKO? Kreativnim Aktivnostima Kreiramo Odgoj(2006)

Dalma Luketin, Esmeralda Sunko

115 str., meki uvez

Ova knjižica namijenjena je učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima u osnovnim školama te svima koji se pitaju: „Imam li dovoljno vještina i znanja u radu u s ADHD djetetom?“ Čitajući i primjenjujući knjižicu možete promijeniti stav prema ADHD djeci, pomoći drugima te ovladati vještinama koje su neophodne u radu s ADHD učenicima. Autorice ove knjižice, uz kratke informacije o dijagnostici i etiologiji, nude odgovore na neka pedagoška i psihološka pitanja i rezultat su njihovih dugogodišnjih praktičnih iskustava. Knjižica nudi radionice zasnovane na NLP metodama i tehnikama koje su im se pokazale uspješnima u radu s učiteljima koji se susreću s ADHD djecom.

Cijena:50 kn

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

Izazov je biti učitelj (2002)

Mirjana Nazor, Esmeralda Sunko, Vanja Šandrović Mucalo

68 str., meki uvez

Učitelji se svakodnevno susreću s različitim izazovima: kako u svom radnom okruženju biti zadovoljan, kao učitelj i kao osoba, ali i kako pomoći učenicima da budu što manje zabrinuti, manje prestrašeni, da im učenje ne bude teret već izazov. Ovom knjižicom želi se pripomoći shvaćanju djelovanja škole kao kuće u kojoj se živi, u kojoj je ugodno, iz koje se ne bježi; približiti i olakšati komunikaciju na relaciji učitelj, roditelj, dijete, na mikro relaciji unutar te tri dodirne točke i na makro relaciji koja ih okružuje i na široj osnovi povezuje.

Cijena:20 kn

VOLONTIRAM (2017.)

Ivana Čović

35 str., meki uvez

Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen Zakonom o volonterstvu, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontirnje (Zakon o volonterstvu nn 58/07, 22/13) Od početka djelovanja Lige volonteri svojim specifičnim znanjima i vještinama pružaju nezamjenjiv doprinos razvoju organizacije te kvaliteti i opsegu naših aktivnosti.

Cilj ove brošure je predstaviti jedan od volonterskih programa Lige za prevenciju ovisnosti potencijalnim volonterima/kama, ali i široj javnosti kao primjer

Besplatno DOWNLODAJ brošuru u PDF formatu

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]