Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

Ravnopravnost spolova u radnom okruženju

Ravnopravnost predstavlja ključnu osnovu europskih i državnih politika te je od ključne važnosti za daljnji društveni razvoj. Cilj je izgraditi društvo u kojem žene i muškarci, unatoč različitostima, slobodno biraju i prate svoje životne putove, imaju jednake mogućnosti za napredovanje te u svim aspektima sudjeluju ravnopravno.

Spol predstavlja jedan od ključnih faktora koji oblikuje živote ljudi, analogno dobi, društvenoj klasi, etničkoj pripadnosti ili razini obrazovanja. Stoga je isti nužno uzeti u obzir kao važan aspekt u radu i donošenju odluka. Društvene i kulturološke rodne uloge značajno utječu na svakodnevni život, a rodna perspektiva postavlja temelje za razumijevanje kako se različita društvena područja odražavaju na žene i muškarce.

Rodno osviještena politika predstavlja koncept koji integrira rodnu perspektivu i poticanje ravnopravnosti spolova u rad organizacija. Uvažavanje rodne perspektive tijekom radnih procesa i donošenja odluka aktivno potiče ravnopravnost spolova te doprinosi smanjenju diskriminacije temeljene na spolu u društvu.

U sklopu projekta LOKOMOTIVA – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama, UP.04.2.1.11.0028 sudjelovat ćemo na internoj edukaciji “Ravnopravnosti spolova u radnom okruženju “. Edukacija će rezultirati sustavnom primjenom politike ravnopravosti spolova u radu organizacije.

Projekt LOKOMOTIVA – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama, UP.04.2.1.11.0028 sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i sredstvima Ureda za udruge putem Natječaja Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, UP.04.2.1.11, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.–2020.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Izvori:

  1. Ministarstvo znanosti i obrazovanja (2023). Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova Ministarstva znanosti i obrazovanja 2023. – 2026. 
  2. Siukola, R. i Onwen Huma, H. (2017). Priručnik o rodno osviještenoj politici i promicanju ravnopravnosti spolova. Zagreb: Ured za ravnopravnost spolova, Vlada Republike Hrvatske.