Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

RCT Zagreb – partneri na projektu “Lokomotiva – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama”

Kako je nastao RCT Zagreb?

RCT je počeo djelovati 1993. kao multidisciplinarni program psihosocijalne pomoći BOSWOFAM (Bosnian Women and Families), usmjeren ženama – izbjeglicama iz BiH, među kojima je bio veliki broj žrtava mučenja i članovima njihovih obitelji. Centar je prvih 5 godina djelovao pod nazivom Međunarodni rehabilitacijski centar za žrtve mučenja (IRCT Zagreb) kao predstavništvo Međunarodnog savjeta rehabilitaciju žrtava mučenja (IRCT) iz Kopenhagena do 1998 godine, kada postaje samostalna nevladina organizacija, a 2010. mijenja naziv u Rehabilitacijski centar za stres i traumu.

Koja je vaša svrha i koji vam je cilj?

Rehabilitacijski centar za stres i traumu (RCT) je neovisna, neprofitna organizacija civilnog društva koja pruža stručnu psihološku podršku i podršku u socijalnom uključivanju osobama s manje prilika i mogućnosti. Pružamo usluge psihosocijalnog savjetovanja i podrške u cilju osnaživanja osoba koje imaju ograničene prilike i mogućnosti za ostvarivanje vlastitih potencijala. U zajednicama s manje mogućnosti razvijamo socijalne usluge i zagovaramo unapređenje njihove dostupnosti i kvalitete. Zagovaramo unapređenje politika u području socijalnog uključivanja i pružanja socijalnih usluga. Jako nam je stalo da živimo u društvu koje svima osigura jednake mogućnosti, brine o ranjivim i podzastupljenim skupinama, promiče različitosti, koje je uključivo, u kojem se poštuje dostojanstvo svake osobe, pravo na informiranost i individualne slobode: privatni život, slobodu mišljenja, vjeroispovijesti, okupljanja i izražavanja.

U stručnom pogledu važno nam je da naš rad bude etičan, profesinalan, human i znanstveno utemeljen. U radu sa korisnicima nastojimo zadržati neosuđujuću i nestigmatizirajuću orijentaciju te poštovati korisničku perspektivu.

Koji su neki od vaših programa i projekata?

Trogodišnji program OSnaži OBITelj – razvojem kompetencija udomitelja i stručnjaka iz područja udomiteljstva do kvalitetnije skrbi o djeci – Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike;

Trogodišnji program „Rame uz rame – program podrške zdravom odrastanju u zajednici – Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike;

JAKI I JEDNAKI – psihosocijalna podrška jednoroditeljskim obiteljima – Projekt financira Središnji državni ured za demografiju i mlade kroz Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu;

Znam da nisam sam(a) – zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja mladih u potresom pogođenom području – Središnji državni ured za demografiju i mlade;

“Nova perspektiva za beskućništvo” – Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada;

PSIHOLOŠKA PODRŠKA IZBJEGLICAMA IZ UKRAJINEInternational Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT);

ZAJEDNICE UKLJUČUJU – Inicijativa za univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge u zajednici – Projekt je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, kroz financijske mehanizme EGP-a i Kraljevine Norveške;

Direktna pomoć žrtvama mučenja u Hrvatskoj u kontekstu poricanja, zanemarivanja i pandemije – Program financira United Nations Voluntary Fund for Victims of torture;

OSNAŽENE UDRUGE JAČAJU OTPORNOST ZAJEDNICE – projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i sredstvima Ureda za udruge; 

LOKOMOTIVA – Jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama – projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda;

Pomoć Umjetnošću u Traumi – Projekt je financiran iz Proračuna Grada Zagreba za 2022.;

ZAPOŠLJAVANJE JE Integracija – Projekt je financiran iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2022. kroz Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava;

Možete li nas upoznati s terminom art terapija?

Pomoć (likovnom) umjetnošću (art-terapija) zasniva se na pretpostavci potvrđenoj u brojnim istraživanjima, da je kreativni proces ozdravljujući i da podiže kvalitetu života. Pomoću kreativnog izražavanja, razgovora o uratku nastalom kroz kreativni proces i o samom procesu, osoba u terapijskom procesu u prisustvu terapeuta izražava osjećaje, razvija kognitivne sposobnosti, suočava se sa problemima i poboljšava samosvijest, samopoštovanje i samopouzdanje.

Osnovni cilj ove vrste terapije je pomoć u izgradnji pozitivne slike o sebi. Art terapija se razlikuje od drugih psihoterapijskih pravaca jer, osim terapeuta i klijenta/korisnika kao treći element u procesu uključuje se i kreativni uradak. Kreativni uradak služi kao izvor informacija i polazište za razgovor. On omogućuje identifikaciju i nove načine razmišljanja. Kreativno izražavanje u terapeutskom okviru ima brojne prednosti: dostupno je gotovo svima; potiče individualne kreativne procese, koji su jedinstveni za svaku osobu; olakšava neverbalno izražavanje i povezuje ga sa verbalnim; omogućuje samoistraživanje i izražavanje osjećaja koji se teško opisuju riječima; razvija maštu i podsvijest; pomaže u izražavanju i osvješćivanju osjećaja; olakšava uspostavljanje terapijskog odnosa bez otpora; potiče slobodu i autonomiju; aktivno uključuje klijente u proces; povećava samopoštovanje i samosvijest kod korisnika; vodi integraciji unutarnjeg svijeta korisnika i povezuje unutarnji svijet sa vanjskim; omogućuje opuštanje, zadovoljstvo i veselje (Liebnann, 2003). Cilj ove vrste terapije nije učenje slikanja, niti ostvarivanje umjetničkih djela, nego potpora u osvješćivanju osjeća i razmišljanja, kako bi osoba bolje razumjela sebe i svijet oko sebe. Razvija percepciju, motoriku, kognitivne sposobnosti i socijalne vještine te pomaže uspostavljanju ili vraćanju kontrole nad vlastitim životom.

Održavate mnoge edukacije, kojim se temama najčešće bavite i koja vam je ciljana publika?

Edukacije koje održavamo najčešće su vezane uz unapređenje psihosocijalnih, osobito komunikacijskih vještina (aktivno slušanje, prepoznavanje vlastitih i potreba i osjećaja drugih, ljudi, asertivnost, empatija, demokratske vrijednosti i i sl.); informiranje o traumi, posljedicama traumatskih iskustava, strategijama rješavanja i razvoju otpornosti; općenito temom unapređenja mentalnog zdravlja; upoznavanje sa osnovama Pristupa usmjerenog na rješenje (Solution Focused Brief Trehapy – SFBT). Edukaciju radimo sa različitim ciljanim publikama: stručnjacima iz područja mentalnog zdravlja i socijalnog rada; stručnjacima koji rade sa osobama sa iskustvima mučenja i traume; odgojno-obrazovnim djelatnicima; općom populacijom učenika i učenicima sa specifičnim razvojnim teškoćama; samohranim roditeljima; osobama iz sustava socijalne skrbi; udomiteljima i dr.

Zašto ste odlučili postati partnerom Ligi za prevenciju ovisnosti?

Željeli smo sudjelovati u projektu koji smo procijenili kao vrijedan i proširiti ciljanu publiku na novo područje te podijeliti dobra iskustva u radu kroz SFBT pristup sa stručnjacima koji rade u području ovisnosti.

Pripremila: Jana Sirić Podrug, Ligina volonterka

Projekt LOKOMOTIVA – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama, UP.04.2.1.11.0028 sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i sredstvima Ureda za udruge putem Natječaja Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, UP.04.2.1.11, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

 

%d blogeri kao ovaj: