Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

Rješenju usmjereni pristup

Rješenju usmjereni pristup (Solution Focused) predstavlja promjenu paradigme u pomažućem odnosu s osobama i njihovim problemima jer pretpostavlja da svi koji traže pomoć posjeduju barem minimalne vještine potrebne za stvaranje rješenja. Riječ je o pristupu kojim se ljudima, kojima je to potrebno, pomaže da naprave promjene koje žele vidjeti kao ishod rada s pomagačem, u najkraćem mogućem vremenu.

Pristup se temelji na ideji da se rješenja korisnikovih problema nalaze u iznimkama od problema, odnosno u onim trenucima i okolnostima, koliko god rijetkim i kratkotrajnim, u kojima problema nema ili se korisnik/ca s njima uspješnije nosi.

Ciljevi savjetovanja usmjereni su na jačanje osobne odgovornosti pojedinca, osvještavanje njegovih snaga i potencijala te usvajanje znanja i vještina koja omogućuju njegovo korištenje. Pomagač kroz savjetovanje koristi pitanja usmjerena na rješenja kako bi sa korisnikom (ko)konstruirao put koji ga vodi ka poželjnoj budućnosti. Kako je fokus prebačen na ono što u životu korisnika već funkcionira, otvara se više prostora za iznalaženje rješenja.

Pristup polazi od pretpostavke kako promjene nastaju iz dva glavna izbora – ohrabrivanja ljudi da detaljno opišu svoju poželjnu budućnost (Kako će njihovi životi izgledati kada problemi s kojima se suočavaju više nisu prisutni i postignu ishode koje žele od rada s pomagačem?) i detaljnog opisa vještina, kapaciteta i resursa koje već posjeduju i demonstriraju, odnosno njihovih uspjeha u prošlosti i sadašnjosti.

U sklopu projekta LOKOMOTIVA – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama, UP.04.2.1.11.0028, stručnjakinje Sandra Šipka, mag. psych./mag. pomoći umjetnošću te Valentina Zeljak Božović, mag. oec. iz partnerske organizacije Rehabilitacijski centar za stres i traumu Zagreb provest će edukaciju Rješenjem usmjereni (Solution Focused, SF) pristup u resocijalizaciji ovisnika, zatvorenika i mladih s problemima u ponašanju. Svrha je naučiti sudionike/sudionice kako primjenjivati SF pristup u savjetodavnom radu s ranjivim skupinama.

Projekt LOKOMOTIVA – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama, UP.04.2.1.11.0028 sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i sredstvima Ureda za udruge putem Natječaja Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, UP.04.2.1.11, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“2014.–2020.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr