Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

Samo za tebe

Od 2020. godine u sklopu preventivnih programa provodi program pod nazivom SAMO ZA TEBE.

Program je namijenjen mladima u riziku s ciljem poboljšanja mentalnog zdravlja i stupnja socijalne uključenosti u život zajednice s fokusom na informiranje i uključivanje u pripremu za prihvat i sudjelovanje u različitim programima psihosocijalne potpore.

Program obuhvaća osobno mentorstvo, individualno i obiteljsko savjetovanje, razvoj roditeljskih kompetencija, razvoj socijalnih vještina te osnaživanje i pripremu za život. Navedenim aktivnostima osnažujemo mlade, doprinosimo jačanju zaštitnih faktora, stvaramo uvjete za razvoj potencijala, utječemo na stvaranje pozitivne slike o sebi jačanjem samoregulacije i samoefikasnosti što posljedično značajno utječe na njihovo opće i mentalno zdravlje kao i socijalnu funkcionalnost.

Aktivnostima godišnje obuhvaćamo 30 rizičnih mladih i mladih s problemima u ponašanju. Dugoročno radimo na unaprjeđenju provedbe programa koji će adolescentima osigurati primjeren tretman bez izdvajanja iz obiteljske/životne sredine (ukoliko moguće) te tretman koji je u skladu sa specifičnim okolnostima u kojima se nalaze i prirodi problema s kojima se suočavaju.

Partneri na provedbi programa: Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatski zavod za socijalni rad – Podružnica Split, Centar za pružanje usluga u zajednici Split i Info zona.

Program financira Ministarstvo zdravstva.

Sadržaj objave u isključivoj je odgovornosti udruge i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao kao odraz stajališta Ministarstva zdravstva.