Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

SAMO ZA TEBE

SAMO ZA TEBE 😊⬇️

Od lipnja ove godine provodimo trogodišnji program namijenjen mladima rizičnog ponašanja te maloljetnim počiniteljima kaznenih djela pod nazivom „SAMO ZA TEBE“ kojim nastojimo spriječiti institucionalizaciju mladih s problemima u ponašanju.
Program se temelji na principima uspješnih intervencija u zajednici te kao takav osigurava poboljšanje kvalitete provedbe alternativnih sankcija i povećanje vjerojatnosti njihovog uspjeha.

Program je sveobuhvatan i temeljen na razumijevanju maloljetnika poštivajući ključne etiološke čimbenike iz biološke, psihološke i sociološke perspektive.

Program, dakle, osigurava ne samo djelotvorniju provedbu izvaninstitucijskih mjera, već istovremeno mladima s problemima u ponašanju kao i počiniteljima prekršajnih i kaznenih djela omogućuje preuzimanje osobne odgovornosti za neprihvatljivo ponašanje dobrovoljnim prihvaćanjem odgovornosti putem uključivanja u savjetovanje (grupno i/ili pojedinačno), trening socijalnih vještina, školovanje uz pomoć pri izboru zanimanja, mogućnost organiziranog provođenja slobodnog vremena, inkluzivno volontiranje i osobno mentorstvo.

Dakle, s obzirom da tim pristupom kod mlade osobe razvijamo osjećaj da je „prihvaćena“ u svojoj cjelovitosti i da nije osoba koja je „tek problem koji treba riješiti“, već da je osoba koja je „vrijedna i dovoljno dobra“, jer ima sve što treba (resurse) te je u potrebi razumijevanja sebe (stjecanja uvida) i podrške okoline, osiguravamo bolje uvjete rada u procesu stvaranja pozitivne promjene.

U program smo u posljednjih 6 mjeseci uključili 20 mladih.

Ovim putem zahvaljujemo Centru za socijalnu skrb Split na visokoj motiviranosti, predanosti i nastojanju da se što većem broju maloljetnika i mlađih punoljetnika omogući sudjelovanje u ovom programu koji, po svojoj strukturi i sadržaju, potiče mlade na aktivno sudjelovanje bez prisile.