Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

Spremni za još dvije volonterske akcije

Početkom ožujka održana je posljednja edukativna radionica u sklopu projekta VOLontIraj za PRIRODU! VOLontIraj za SEBE! Projekt traje do rujna 2019. godine i imao je dva ciklusa edukacije i volonterskih akcija s učenicima Obrtne tehničke škole u Splitu, Srednje škole Ivana Lucića u Trogiru i Centra za pružanje usluga u zajednici Split.

Naše edukatorice iz Lige i Udruge Sunce osmislile su i provele ukupno tri radionice u svakom ciklusu – o volontiranju, o zaštićenim područjima prirode i o društvenim vještinama. Sve radionice, čiji je cilj pripremiti učenike za sudjelovanje u volonterskim akcijama u zaštićenim područjima prirode, realizirane su kroz participativne metode rada. Tako su prošle godine uspješno realizirane dvije volonterske akcije: jedna u Nacionalnom parku Krka, a druga u Parku prirode Biokovo.

U Nacionalnom parku Krka obnovljeno je 100 metara suhozida na samom ulazu u park, a na Biokovu 15 metara suhozida, dva puteljka, edukativna ploča i podzid s klupicom koja sada služi kao odmorište za izletnike. U ove dvije akcije uloženo je ukupno 450 volonterskih sati, a sudjelovalo je ukupno 48 učenika. Na akcijama učenike su mentorirali članovi Udruge Dragodid i zaposlenici javnih ustanova za upravljanje spomenutim zaštićenim područjima prirode.

U drugom ciklusu predviđene su dvije nove volonterske akcije. Prva je planirana za 12.04.2019. u Parku prirode Vransko jezero, a druga za 17. i 18.05.2019. u Parku prirode Telašćica. Očekuje se ukupno 50 učenika, koji su prošli edukativne radionice i desetak mentora iz Lige, Udruge Sunce, SŠ Ivana Lucića, Obrtne tehničke škole i Centra za pružanje usluga u zajednici, uz domaćine iz javnih ustanova.

Cilj akcije na Vranskom jezeru je uklanjanje invazivnih biljnih vrsta i čišćenje vegetacije te obnova drvenih puteljaka, ploča i slične opreme, dok se na Telašćici planira monitoring morskog otpada, čišćenje plaže i moguće čišćenje podvodne edukativne staze. Volonterska akcija na Vranskom jezeru trajat će jedan dan, a na Telašćici dva dana.
Nositelj projekta: Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Projektni partneri: Liga za prevenciju ovisnosti, Obrtna tehnička škola Split, Srednja škola Ivana Lucića – Trogir, Centar za pružanje usluga u zajednici Split, Javna ustanova „Park prirode Biokovo“, Javna ustanova „Nacionalni park Krka“, Javna ustanova „Park prirode Vransko jezero“ i Javna ustanova „Park prirode Telašćica“. Projekt se financira u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. Europski socijalni fond te sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupni iznos projekta je: 1.211.473,24 kuna.