Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

Oznaka: lokomotiva

Edukacija – Kvalitetni programi resocijalizacije i primjeri dobre prakse

Uspješno smo organizirali i održali još jednu edukaciju, ovoga puta na temu kvalitetnih programa resocijalizacije. Kvalitetni programi resocijalizacije ovisnika temelje se na Projektu resocijalizacije ovisnika koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju…
Read more

Upravljanje okolišnim resursima u uredskom poslovanju

Osim provedbe aktivnosti usmjerenih na jačanje kapaciteta OCD-a koje djeluju u području socijalnog uključivanja, prepoznali smo važnost primjene zelenih politika, odnosno upravljanja okolišnim resursima u našem uredskom poslovanju. Klimatske promjene predstavljaju jedan od najvećih izazova današnjice. Svakodnevna uredska aktivnost ima značajan utjecaj na globalno zatopljenje, zagađenje zraka, kvalitetu pitke vode te povećanje količine generiranog otpada.…
Read more

Ravnopravnost spolova u radnom okruženju

Ravnopravnost predstavlja ključnu osnovu europskih i državnih politika te je od ključne važnosti za daljnji društveni razvoj. Cilj je izgraditi društvo u kojem žene i muškarci, unatoč različitostima, slobodno biraju i prate svoje životne putove, imaju jednake mogućnosti za napredovanje te u svim aspektima sudjeluju ravnopravno. Spol predstavlja jedan od ključnih faktora koji oblikuje živote…
Read more

Udruga Mladi u EU – partneri na projektu “Lokomotiva – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama”

Kako je nastala Udruga Mladi u EU? Udruga mladih “Mladi u Europskoj uniji” je nevladina, neprofitna organizacija koja je osnovana 19. listopada 2008. godine u Šibeniku. Njen glavni cilj bio je stvoriti inkluzivno okruženje za mlade, pružiti im platformu za izražavanje svojih ideja i zamisli, te zajednički raditi na poboljšanju kvalitete života mladih na području…
Read more

RCT Zagreb – partneri na projektu “Lokomotiva – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama”

Kako je nastao RCT Zagreb? RCT je počeo djelovati 1993. kao multidisciplinarni program psihosocijalne pomoći BOSWOFAM (Bosnian Women and Families), usmjeren ženama – izbjeglicama iz BiH, među kojima je bio veliki broj žrtava mučenja i članovima njihovih obitelji. Centar je prvih 5 godina djelovao pod nazivom Međunarodni rehabilitacijski centar za žrtve mučenja (IRCT Zagreb) kao…
Read more

Udruga Porat – partneri na projektu “Lokomotiva – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama”

Kako je nastala Udruga Porat? Udrugu Porat osnovali su liječeni ovisnici u apstinenciji uz pomoć stručnog osoblja 2003. godine. Udruga se osniva kako bi se kroz njeno djelovanje promicala prava bivših ovisnika u društvu, jer se osjećaju diskriminirani i stigmatizirani zbog ovisničke prošlosti. Kako šira javnost ima stajalište, jednom ovisnik – uvijek ovisnik nailazimo na…
Read more

Kvalitetna provedba programa resocijalizacije

Program resocijalizacije uključuje sustavno i trajno rješavanje pitanja društvene reintegracije ovisnika nakon uspješno završenog tretmana, rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici, penalnom sustavu ili zdravstvenoj ustanovi putem stvaranja adekvatnog modela resocijalizacije ovisnika o drogama u zajednici. Cilj je poboljšati njihovu socijalnu uključenost na način da im se razvije samopouzdanje, daje uvid u mogućnosti…
Read more

Liga za prevenciju ovisnosti – nositelj projekta “Lokomotiva – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama”

Kako je nastala Liga za prevenciju ovisnosti? Liga je osnovana 1995. godine. Osnovali su je građani grada Splita na inicijativu poglavarstva grada Splita jer je u to vrijeme gradom vladala epidemija opijatske ovisnosti. Nisu postojale službe koje bi se bavile niti prevencijom niti tretmanom ovisnosti, a mladih ovisnika bilo je sve više. Tako da su…
Read more

Edukacija – Biblioterapija

Kroz mjesec srpanj održali smo edukaciju Biblioterapija na dvije lokacije – u Zadru i u Splitu. Osim teorijskog dijela koji nam objašnjava što je biblioterapija, za koga je, koje su prednosti pred drugim pravcima psihoterapije, kako odabrati tekstove te koja su načela grupnoga rada, prošli smo i kroz iskustveni dio edukacije. Važno je da kao…
Read more

Biblioterapija

Biblioterapija u prijevodu s grčkog znači terapija knjigom. Koristila se još u staroj Grčkoj kada je tragedija bila propisivana za manične, a komedija za depresivne pacijente. Riječ je o jednom od oblika art terapije koja se razvila iz preporuka knjiga za pojedine brige i probleme. Prakticira se kao planirana i metodološki pripremljena upotreba književnih djela…
Read more