Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

Udruga Mladi u EU – partneri na projektu “Lokomotiva – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama”

Kako je nastala Udruga Mladi u EU?

Udruga mladih “Mladi u Europskoj uniji” je nevladina, neprofitna organizacija koja je osnovana 19. listopada 2008. godine u Šibeniku. Njen glavni cilj bio je stvoriti inkluzivno okruženje za mlade, pružiti im platformu za izražavanje svojih ideja i zamisli, te zajednički raditi na poboljšanju kvalitete života mladih na području Šibenika i okolice. Udruga aktivno promiče vrednote Europske unije i provodi niz aktivnosti usmjerenih na mlade. To uključuje organizaciju slobodnog vremena za mlade, pružanje savjetovanja i informacija mladima, uključivanje mladih u razvoj civilnog društva, pokretanje projekata koji su od suštinskog značaja za mlade i zajednicu, borbu protiv različitih oblika ovisnosti, poticanje volonterstva i volonterskih inicijativa, te razvoj socijalnog poduzetništva za mlade i slično. Ova udruga je izrazito važna za zajednicu jer se trudi pružiti podršku i resurse mladima, pomažući im u razvoju i ostvarivanju njihovih potencijala, istovremeno promičući vrijednosti i ideje Europske unije. Njen rad ima pozitivan utjecaj na živote mladih ljudi i doprinosi boljoj budućnosti za cijelu zajednicu.

Koja je vaša svrha i koji vam je cilj?

Udruga mladih “Mladi u Europskoj uniji” osnovana je s višestrukim ciljevima. Njeni osnovni svrha i zadaci uključuju promicanje temeljnih vrijednosti Europske unije kao što su demokracija, ljudska prava, solidarnost i jednakost. Također, udruga se zalaže za zaštitu i promicanje prava mladih te stvaranje poticajnog okruženja za njihovo sudjelovanje u društvu. Kroz različite aktivnosti i programe, pruža podršku mladima za njihov osobni i profesionalni razvoj, informira ih o relevantnim pitanjima kako bi potaknula bolje razumijevanje okoline u kojoj žive te potiče razvoj socijalnog poduzetništva među mladima i promociju inovativnih i održivih poslovnih modela. Udruga također aktivno sudjeluje u zaštiti ljudskih prava u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, te se bori za pravičnost i jednakost. Posebna pažnja posvećuje zaštiti temeljnih ljudskih i građanskih prava zajamčenih Ustavom i zakonima. Također, radi na jačanju civilnog društva i poticanju aktivnog sudjelovanja građana u društvenim pitanjima.

Udruga aktivno promiče volonterstvo kao važan način doprinosa zajednici i društvenom razvoju te se angažira u zaštiti prirode i okoliša kako bi doprinijela održivom razvoju i očuvanju okoliša. Osim toga, pruža socijalne usluge i podršku osobama i skupinama u društvu koje su socijalno osjetljive. Njen rad usmjeren je na stvaranje bolje budućnosti za mlade i zajednicu u cjelini, te na aktivno doprinosenje društvenim promjenama i napretku.

Koji su neki od vaših programa i projekata?

Imamo različite programe i projekte koje već nekoliko godina uspješno provodimo. Kada je riječ o međunarodnim projektima, ponosno ističemo da smo akreditirana udruga za sudjelovanje u programima Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Erasmus+ promiče neformalno obrazovanje (teme nam su različite: volontiranje, održivost i zeleni razvoj, protiv govora mržnje, poticanje emocionalne inteligencije). Europske snage solidarnosti omogućuju volontiranje u inozemstvu: svake godine dočekujemo dugoročne volontere koji ostaju s nama tijekom cijele godine, kao i dvije kratkoročne grupe volontera. Osim navedenih međunarodnih programa poput Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti, aktivno sudjelujemo u raznim projektima na nacionalnoj i lokalnoj razini. Na primjer, naš Centar za mlade pruža podršku mladima kroz različite aktivnosti. Također, provodimo projekte financirane Europskim socijalnim fondom, uključujući “Kultura je cool!” za promociju kulturne raznolikosti, “Zaželi” za zapošljavanje žena i podršku starijima, “Osmijeh za sve!” za podršku osobama s invaliditetom, te volonterski centar “Pozitiva” koji potiče volontarijat među mladima i doprinos zajednici. Ovi projekti odražavaju našu predanost boljem životu u zajednici i aktivnom sudjelovanju u društvenim promjenama.

Možete li nam objasniti program EU karijere?

EU karijere nije program koji naša udruga provodi, već prilika koju aktivno promoviramo među mladima. Ova prilika omogućuje mladima da steknu dragocjeno iskustvo i znanje putem stažiranja u različitim europskim institucijama. Ono što je posebno važno jest da su ovi staževi plaćeni i pokrivaju sve potrebne troškove. Promocija EU karijera među mladima igra ključnu ulogu u povećanju svijesti o mogućnostima koje EU nudi u smislu profesionalnog razvoja i iskustva. Ova inicijativa potiče mlade ljude da istraže različite karijerne puteve unutar europskih institucija, a istovremeno doprinosi jačanju njihove veze s Europskom unijom. Osim što pruža mladima priliku za profesionalni razvoj, sudjelovanje u stažiranju u europskim institucijama također im omogućuje da bolje razumiju kako EU funkcionira, te kako se donose odluke koje utječu na šire europsko društvo. To može biti izuzetno obogaćujuće iskustvo koje im otvara vrata za buduće karijerne mogućnosti u kontekstu Europske unije.

RivArt Graffiti. Što je to?

Ova inicijativa, koju podržava međunarodni volonter Europskih snaga solidarnosti udruge “Mladi u EU”, Leone Nicola Guarniero, izuzetno je inspirativna. Leone Nicola Guarniero donosi svoj entuzijazam i strast prema projektu temeljenom na vlastitom iskustvu kao ilustratora koji je sudjelovao u inicijativama Street kulture u Italiji, kao što je inicijativa “The Walla”. Glavni cilj ovog projekta je promicanje kreativnosti i street kulture kao sredstva za poticanje pozitivnih promjena među mladima i u zajednici. Kroz “Jam Session”, okupljaju se neki od najtalentiranijih umjetnika ulične umjetnosti iz regije kako bi stvorili pravu eksploziju kreativnosti na šibenskoj rivi. Ova inicijativa nije bila samo prilika za umjetnike da izraze svoju kreativnost, već i za mlade i zajednicu da se inspiriraju i uživaju u umjetnosti koja može stvoriti pozitivne promjene i obogatiti kulturnu raznolikost šibenskog područja.

Zašto ste odlučili postati partnerom Ligi za prevenciju ovisnosti?

Razmatrali smo mogućnost za potencijalno partnerstvo s Ligom za prevenciju ovisnosti zbog više razloga. Ova suradnja bi omogućila širenje svijesti o problemima ovisnosti i među mladima, pristup stručnosti i relevantnim resursima, mogućnost zajedničkog razvoja projekata i programa, izgradnju vrijednih novih kontakata, podršku i suradnju sa stručnjacima iz Lige, priliku za učenje iz njihovih uspješnih iskustava, promociju vaše organizacije i privlačenje potencijalne financijske podrške te doprinos društvenom utjecaju našeg rada na prevenciji ovisnosti među mladima.

Pripremila: Jana Sirić Podrug, Ligina volonterka

Projekt LOKOMOTIVA – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama, UP.04.2.1.11.0028 sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i sredstvima Ureda za udruge putem Natječaja Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, UP.04.2.1.11, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Fotografije su vlasništvo Udruge Mladi u EU.