Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

Udruga Porat – partneri na projektu “Lokomotiva – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama”

Kako je nastala Udruga Porat?

Udrugu Porat osnovali su liječeni ovisnici u apstinenciji uz pomoć stručnog osoblja 2003. godine. Udruga se osniva kako bi se kroz njeno djelovanje promicala prava bivših ovisnika u društvu, jer se osjećaju diskriminirani i stigmatizirani zbog ovisničke prošlosti. Kako šira javnost ima stajalište, jednom ovisnik – uvijek ovisnik nailazimo na poteškoće pri resocijalizaciji nakon provedenoga programa u Terapijskim zajednicama ili prilikom izlaska iz zatvora.

Koja je svrha udruge i koji je vaš cilj?

Svrha postojanja:

– Pomoć u održavanju trajne apstinencije

– Savjetodavni rad prilikom pripreme i za odlazak u terapijske zajednice ili komune

– Javni rad kako s lokalnim tako i s državnim tijelima koje potiču i uvažavaju rad ovakvih udruga s ciljem uspješne resocijalizacije

– Djelokrugom rada obuhvaćamo liječene ovisnike, njihovu djecu i članove obitelji

– Organiziranje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena

– Javni rad; organiziranje javnih tribina na temu resocijalizacije

– Širenje informacija i senzibiliziranje javnosti za problem resocijalizacije

– Poticanje uključivanja volontera u rad udruge

Temeljni cilj Udruge jest pomoć u resocijalizaciji apstinenata od droge i alkohola te drugih oblika ovisnosti suzbijanjem i zaštitom od diskriminacije ovisnika i HIV/AIDS osoba, poticanjem pružanja socijalne pomoći i podrške u svrhu razvijanja pozitivnih potencijala apstinenata te preventivno djelovanje i suzbijanje ovisnosti s ciljem sprečavanja pojave ovisničkih ponašanja i bolesti ovisnosti.

Koji su neki od vaših programa i projekata?

Trenutno u provedbi su slijedeći projekti i programi:

  • Program Uključi se! (Resocijalizacija)

Kao poseban uspjeh ovog programa istaknuli bismo da su svi naši korisnici uključeni u proces resocijalizacije te da uspješno održavaju apstinenciju, aktivno se uključuju u proces resocijalizacije te traže posao.

  • Program Put u zdrav život! (Resocijalizacija)

Ostvaruje se osnaživanje korisnika u procesu resocijalizacije i pomaže u održavanju trajne apstinencije.

  • Program Minus virus (Smanjenje šteta)

Podrška intravenoznim korisnicima droga s ciljem smanjenja rizika od infekcije Hepatitisom B i C i HIV-om razmjenom šprica i distribucijom aseptičnog materijala, savjetovanjem i davanjem smjernica za zdravlje i javljanje na liječenje.

  • Program Znam što mogu, znam što hoću! (Prevencija)

Grupni rad i edukacija rizične skupine djece s ciljem prevencije svih oblika ovisnosti, jačanja i razvoja socijalnih vještina i obiteljskih veza te poboljšanja kognitivnih procesa i ponašanja u životnim izazovima.

  • Program Siguran izlazak (Smanjenje šteta)

Program smanjenja štete putem informiranja i senzibiliziranja korisnika psihoaktivnih tvari o zdravstvenim rizicima, efektima, posljedicama konzumiranja i rekreativnog korištenja klupskih droga kod mladih osoba.

  • Program Oprezan danas, siguran sutra! (Prevencija)

Edukacija rizične skupine mladih, korisnika Centra za pružanje usluga u zajednici Zadar dobi 15 do 21 godinu, s ciljem razvijanja vještina i znanja o štetnosti svih oblika ponašajnih ovisnosti.

Koje su neke od najznačajnijih volonterskih akcija koje ste odradili?

U sklopu programa smanjenja šteta Minus virus, povodom dana Hrvatska volontira, udruga Porat svake godine organizira akciju čišćenja infektivnog otpada (iskorištenih igala i šprica) i ostalog otpada na jednom području Grada Zadra. I ove godine smo sudjelovali u akciiji Hrvatska volontira, ali smo se odlučili na adaptaciju prostorija udruge, gdje se održavaju savjetovanja, grupe resocijalizacije, kreativne i ostale radionice. Volonterska akcija je uključivala bojanje zidova, čišćenje prostora te montažu namještaja. Osim navedenog, sudjelovali smo i u volonterskoj akciji 72 sata bez kompromisa 2021. godine gdje su djelatnici udruge zajedno s volonterima čistili infektivni otpad u Perivoju Vladimira Nazora i Kapetanski parku. Također, bili smo uključeni i u Dan činjenja dobrih djela 2022. godine gdje su djelatnici udruge i volonteri čistili zadarsku plažu Pod brig u Arbanasima.

Možete li nam reći više o Cooling zonama?

Program Siguran izlazak informira mlade osobe o zdravstvenim rizicima korištenja droga  i o odgovornom seksualnom ponašanju. Ispred kluba  uspostavljaju se COOLING ZONE (mjesto za odmor) s besplatnom vodom, informativnim materijalom i „Safe-pack-ovima“. Jedan „safe-pack“ sadrži prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, čist papirić za ušmrkavanje te posjetnicu s podacima o projektu i QR kodom web-stranice projekta. Kroz razgovor s našim djelatnicima mladi ljudi dobivaju korisne informacije o zdravstevenim rizicima droga, efektima i posljedicama konzumiranja.

Zašto ste odlučili postati partnerom Ligi za prevenciju ovisnosti?

Smatramo kako je partnerstvo, odnosno umrežavanje i suradnja među udrugama važno za jačanje civilnog društva. Odlučili smo postati partnerom Ligi za prevenciju kako bi povećali i osnažili svoje kapacitete u području socijalnog uključivanja i pružanja usluga krizne intervencije ranjivim skupinama. Kroz niz edukacija, radionica i rasprava za vrijeme trajanja projekta Lokomotiva poboljšali smo svoje kapacitete.

Pripremila: Jana Sirić Podrug, Ligina volonterka

Projekt LOKOMOTIVA – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama, UP.04.2.1.11.0028 sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i sredstvima Ureda za udruge putem Natječaja Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, UP.04.2.1.11, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Fotografije su vlasništvo Udruge Porat.