Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

Edukacija – Upravljanje stresom i krizne intervencije, završni modul

Početkom tjedna održan je četvrti te ujedno i zadnji modul edukacije Upravljanje stresom i provođenje kriznih intervencija. Polaznici edukacije imali su priliku upotrijebiti stečena znanja iz prethodna tri modula te provesti krizne intervencije na konkretnim primjerima, uz podršku i vodstvo Blaženke Klarić, magistre socijalnog rada, sveučilišne specijalistice obiteljske medijacije te koordinatorice Tima za psihološke krizne intervencije u sustavu odgoja i obrazovanja za područje županija Splitsko-dalmatinske i Šibensko kninske.

Osim što su sudionici/sudionice po završetku edukacije osposobljeni za sudjelovanje u timovima za provedbu kriznih intervencija, sigurni smo kako će im usvojena znanja i vještine biti korisni i u radu s njihovim korisnicima/korisnicama.

Zahvalni smo svim kolegama i kolegicama iz ANST 1700, Terapijska zajednica Mondo Nuovo, Udruga Porat, Udruga Ardura, Udruga Feniks Split, koji su se zadnja četiri mjeseca družili i razvijali s nama, a veliko hvala i našim voditeljicama edukacije – Sandra Čanić i Blaženka Klarić.

Edukacija Upravljanje stresom i krizne intervencije provodi se u sklopu projekta LOKOMOTIVA – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama, UP.04.2.1.11.0028. Svrha je naučiti sudionike/sudionice kako se funkcionalnije nositi sa stresom, primijeniti stečena znanja o upravljanju stresom u radu s krajnjim korisnicima te naučiti polaznike/polaznice kako pružiti podršku drugima u različitim kriznim situacijama (krizni događaji i katastrofe) u dijelu koji obuhvaća psihološku podršku pogođenim građanima.

Projekt LOKOMOTIVA – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama, UP.04.2.1.11.0028 sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i sredstvima Ureda za udruge putem Natječaja Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, UP.04.2.1.11, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr