Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

Zašto “Lokomotiva”?

Što je lokomotiva? Vučno željezničko vozilo namijenjeno vuči ili guranju putničkih i teretnih vagona te drugih pružnih vozila koja nemaju vlastitog pogona.

Koji je cilj “Lokomotive”? Osnažiti kapacitete lokalnih OCD-a za primjenu učinkovitih intervencija u području socijalnog uključivanja i pružanja adekvatnih usluga kriznih intervencija ranjivim skupinama.

Jačanje kompetencija stručnjaka poslužit će kao pokretačka snaga za rad s ranjivim skupinama društva.

Projekt LOKOMOTIVA – jačanje kompetencija, motivacije i timskog pristupa OCD-a u radu s ranjivim skupinama, UP.04.2.1.11.0028 sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i sredstvima Ureda za udruge putem Natječaja Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, UP.04.2.1.11, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr